Hygieneregels

Zoals je online kunt zien hanteren wij aangepaste openingstijden. Dit heeft te maken met een regulatie van de toestroom van personen, de mogelijkheid voor personeel om de hygiëneregels te blijven volgen en om te kijken hoeveel animo er voor de lessen zijn.

Om deze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren en de verspreiding van het virus te voorkomen, is het noodzakelijk dat wij voldoen aan strenge hygiëneregels en voorwaarden.

Hier zullen onze medewerkers nauwlettend op toezien en wij vragen ook aan jullie om deze regels in acht te nemen.

Geplaatst op: 15-5-2020

#Proefles