Algemene voorwaarden

 

 • Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.
 • Alle abonnementen worden na afloop van de oorspronkelijke duur automatisch verlengd in een per maand opzegbaar abonnement met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Bij het (opnieuw) afsluiten van een abonnement worden .€ 19,95 (tarief 2020) administratiekosten berekend.
 • Bij verlies van deGym chip/bandje dient u deze opnieuw aan te schaffen.
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de receptie van Fitclub Rodenburg middels een opzegformulier.
 • Het lidmaatschapsgeld wordt door het lid via automatische incasso bij vooruitbetaling voldaan.
 • Met de ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u Fitclub Rodenburg het lidmaatschapsgeld af te schrijven van uw IBAN rekening. De automatische incasso vindt plaats rond de 1e of 15e van de maand. Indien u in de loop van de maand lid wordt, vindt betaling bij de eerste volgende incasso naar evenredigheid plaats.
 • Bij langdurige ziekte en/of ongeval kan het abonnement tijdelijk worden stopgezet per de eerste van de volgende maand. Bij blessure dient u een doktersverklaring te kunnen overhandigen.
 • Reeds betaalde lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd.
 • Jongeren van 14 tot 16 jaar kunnen uitsluitend trainen onder begeleiding van een volwassenen van 18 jaar of ouder.
 • Jongeren onder de 16 jaar kunnen deze overeenkomst pas aangaan als een ouder of wettelijke verzorger het inschrijfformulier heeft medeondertekend.
 • Alleen wanneer u 6 maanden of langer geen lid bent geweest, kunt u zich met een actie opnieuw laten inschrijven.
 • U wordt van een eventuele wijziging van onze tarieven vooraf op de hoogte gesteld.
 • Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden, het privacybeleid en de huisregels en gaat u hiermee akkoord.
 • U ontvangt elke maand onze nieuwsbrief, u kunt zich hiervoor te allen tijde uitschrijven.

#Proefles